KOMERČNÍ SPISOVNA

9

15

Středisko komerční spisovny TC TRANSCENTRUM zahájilo svoji odbornou činnost v létě r. 2005 a je umístěno ve vlastním skladovém areálu v obci Krnsko čp. 184 u Mladé Boleslavi, nedaleko dálnice D10 směrem na Prahu. Tyto skladovací prostory byly schváleny příslušným Státním oblastním archivem v Praze pod č.j. SOAA-3681/20-2005 k archivaci dokumentů typu „S“ a splňují zákonné podmínky pro stavby archivních budov, v souladu s ustanovením zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Koncesní listina s ev.č. 320704-13583900 k předmětu podnikání „Vedení spisovny“ byla udělena dne 17.8.2005. Osvědčení o provedení registrace zpracování osobních údajů pod čj.235/05-REG bylo uděleno Úřadem pro ochranu osobních údajů dne 5.4.2005.

Skladové prostory jsou celkově plášťově zabezpečeny ve II. a III. bezpečnostním stupni s  elektronickou bezpečnostní a požární signalizací. Spisovna je vybavena potřebným zařízením k archivaci, skartaci, kopírování a k vyhledávání dokumentů, včetně zasílání. Její chod v současnosti zajišťují 3 zaměstnanci + 1 stálý pomocník. Vedoucí spisovny a její zástupce mají předchozí 20-letou praxi v oboru. Základní provozní doba je v pracovních dnech zajištěna od 7-15h a po domluvě i v jiném potřebném čase.

Stávající kapacita archivů je 9.500bm a k vybavení regály je stavebně připraven další prostor ve výši 3.000bm.

Více informací na stránkách www.spisovna-tc.cz

Rychlý kontakt

TC TRANSCENTRUM spol. s r.o.
Komerční spisovna TC
Krnsko 184
294 31 Krnsko u Mladé Boleslavi

+420 326 736 937
+420 602 171 838
+420 602 119 433

GPS: 50°22’38.600″N 14°52’5.600″E

Email: spisovna@spisovna-tc.cz
spisovna@transcentrum.com

http://spisovna-tc.cz